Политика конфиденциальности

BALTIC CONSTRUCTION SYSTEMS SIA (turpmāk tekstā – Uzņēmums) uzņemas pilnu atbildību par katra klienta privātumu un veic visu nepieciešamo, lai informācija, kuru saņemam no klientiem, tiktu aizsargāta. Šī privātuma politika (turpmāk tekstā – “Politika”) ir izstrādāta, lai  Jūs labāk saprastu, kā tieši mēs aizsargājam Jūsu datus un rūpējamies par tiem. Politika sniedz informāciju par to, kā  Uzņēmums vāc, apstrādā, glabā, dzēš un aizsargā Klienta personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā.

Какая информация собирается и в каких целях она используется?

Baltic Construction Systems ltd может собирать данные вашей компании в рамках данных настоятель, так как контроллер

Данные, которые собираются и обрабатываются BALTIC CONSTRUCTION SYSTEMS ltd в рамках действия:

Фото и видео

BALTIC CONSTRUCTION SYSTEMS ltd, организованного в рамках мероприятий может быть проведена фотосъемка или видеосъемка, на которой посетители узнают объявления в материале, в котором содержится информация о мероприятия программы. Участвуя в этих мероприятиях, посетители соглашаются, что их фото или видео компании могут быть использованы в целях саморекламы, для информирования о ходе мероприятия и создания отчетов.

Фамилия, имя, отчество для обеспечения участия в социальной сети конкурсах

В случае BALTIC CONSTRUCTION SYSTEMS ltd самостоятельно или по поручению клиентов организовать Facebook (либо другой социальной сети) конкурсы, участвуя в таком конкурсе, участник осознает, что он передает свои персональные данные (имя, фамилию) Baltic Construction Systems SIAs распоряжении. Данные используются только для конкурса потребностей и для выявления победителей и награжденных.

Личные данные для участия в лотереях – имя, фамилия, адрес

BALTIC CONSTRUCTION SYSTEMS ltd может проводить лотереи, как контроллер данных в соответствии с настоятеля данную задачу. В этом случае для каждого правила лотереи будут отдельно разработаны, согласованы Лотереи и Азартные игры инспекции и общедоступными. Участвуя в лотерее, участник подтверждает, что ознакомился с правилами лотереи и его использование данных розыгрыша лотереи проведения потребностей в соответствии с нормативными актами ЛР.

Контактная форма

Mēs ievācam informāciju no apmeklētājiem, kuri mūsu mājaslapā aizpilda kontaktformu saziņai ar mums. Personīgā informācija tiek ievākta tikai un vienīgi, lai mēs varētu ar Jums sazināties un atbildēt uz Jums interesējošiem jautājumiem. Dati netiek nodoti trešajām personām.

Информация, которую мы просим вас заполнить: имя, фамилия, компания, телефон, e-mail и интересующий вопрос. Если Вы нам оставили свою контактную информацию – в том числе персональные данные, мы можем использовать эту информацию для связи с Вами по почте, электронной почте или телефону (или другой связи, в ходе конкретизировать виды). Общение с Вами может быть связана с дорожно-строительные услуги целей.

Кто-то личных данных Клиента для обработки основания?

Согласие клиента – Клиент, в качестве персональных данных субъект, сам дает согласие на обработку персональных данных, сбора и обработки определенных целей. Согласие клиента его свободной воли и самостоятельное решение, которое может быть доставлен в любой момент, что позволяет Предприятию обрабатывать персональные данные установленных целей. Клиент имеет право в любое время отозвать свое приведенного выше согласие на использование указанных каналов коммуникации с Компанией. Заявленной изменения вступят в силу в течение трех рабочих дней. Отзыв согласия не влияет на законность обработки, основанной на согласии до отзыва.

Заключение договора и исполнение – для того чтобы Предприятие могло заключить и выполнить договор с Клиентом, качественное оказание услуг и обслуживании Клиентов, составлять и обрабатывать такие персональные данные, собранные до заключения договора с Компанией или уже заключенного договора время.

Uzņēmumss сложившихся интересов – в соответствии с Uzņēmumss интересы, в основе которых лежит качественный сервис и своевременное оказание поддержки Клиенту, компания имеет право обрабатывать персональные данные Клиента в таком объеме, как это объективно необходимо.

Кто-то личных данных Клиента время обработки?

Компания обрабатывает персональные данные Клиента до тех пор, пока существует хотя бы одно из следующих обстоятельств:

Куки-файлы (cookies)

Sīkdatnes ir nelielas informācijas daudzums, kas tiek saglabāts Jūsu datora, planšetdatora pārlūkprogrammā vai Jūsu mobilajā ierīcē, apmeklējot tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt. Tu vari atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas.

На нашем сайте используются следующие куки-файлы:

Как подтвердить, отключить или удалить cookie-файлы?

Посетив наш сайт, Вам откроется окно с сообщением о веб-сайте использование cookies. Продолжая использовать сайт, Вы подтверждаете, что вы ознакомились с информации о печенье и целей использования.

Чтобы отключить cookies, включите свои настройки браузера, которая позволяет отменить все или некоторые файлы cookie настройки. Но, если вы будете использовать настройки браузера, чтобы отключить все файлы cookie (включая технические куки-файлы), Вы, вероятно, не сможете получить доступ ко всем веб-сайтов разделов.

Изменения в политике конфиденциальности

Baltic Construction Systems ltd оставляет за собой право переписать или изменить данную политику, а также любую другую информацию, которая содержится на данном портале, при обновлении содержимого в соответствующих разделах. Используя этот веб-сайт, Вы соглашаетесь со всеми условиями, и в них изменениях. Любого рода изменения в нашей политике конфиденциальности будут размещены здесь. Пожалуйста, проверьте эту страницу регулярно.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы, связанные с Политикой Конфиденциальности, свяжитесь с нами, используя контакты, которые указаны в разделе контакты.

Последние изменения: 2021.года 15. мая

Baltic Construction Systems ltd

Ar mums var sazināties, rakstot e-pastu uz info@bcsystems.lv